Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 13.06.2023

Zveřejněno dne 01. června 2023

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 13.06.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání zasedání ZK č. 04/2023 je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá