Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina -13.12.2022

Zveřejněno dne 02. prosince 2022

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2022 se bude konat dne 13.12.2022 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresový sál.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá