Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 13.9.2022

Zveřejněno dne 05. září 2022

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022 se bude konat dne 13.9.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá