Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 02. prosince 2021

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2021 se bude konat dne 14.12.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá