Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 25.06.2024

Zveřejněno dne 17. června 2024

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2024 se bude konat 25.6.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá