Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 26.3.2024

Zveřejněno dne 15. března 2024

Zasedání Zastupitelstva kraje č. 2/2024 se bude konat dne 26.03.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá