Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 7.11.2023

Zveřejněno dne 30. října 2023

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2023 se bude konat dne 7.11.2023 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá