Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 29. října 2021

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 9.11.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá