Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 26. října 2022

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat 8.11.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání č. 6/2022 je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení