Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2019

Zveřejněno dne 18. ledna 2019

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2019 se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení