Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 7.2.2023

Zveřejněno dne 27. ledna 2023

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2023 se bude konat dne 7.2.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá