Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2019

Zveřejněno dne 03. května 2019

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2019 se bude konat dne 14.05.2019 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá