Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2018

Zveřejněno dne 08. června 2018

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 19.6.2018 v 10:00 hodin v kongresovém sále sídla kraje, Jihlava, Žižkova 57.

Pozvánka včetna navrženého programu jednání je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení