Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018

Zveřejněno dne 31. srpna 2018

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018 se bude konat dne 11.9.2018 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení