Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15.6.2021

Zveřejněno dne 04. června 2021

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 15.6.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení