Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 5. 11 .2019

Zveřejněno dne 25. října 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2019 včetně navrženého programu zasedání, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongrerovém sále, Žižkova 57, Jihlava, je zveřejněna v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá