Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace POH Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 08. prosince 2022

V příloze je zveřejněný Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035", ze dne 5.10.2022, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, konstatoval, že tento nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude proto posuzován podle zák. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr č. j.: KUJI 103350/2022, Sp. zn.: OZPZ 2070/2022, je zveřejněný v příloze.

Do materiálů koncepce lze nahlédnout zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?lang=cs

Zveřejnila: Helena Moudrá