Závěr zjišťovacího řízení koncepce

Zveřejněno dne 20. března 2024

V příloze je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení "Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina". Dle závěru tohoto řízení uvedená koncepce byla podrobena zjišťovacímu řízení se závěrem, že nebude posuzována dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů ma životní prostředí. 

Do materiálů koncepce lze nahlédnout také v informačním systému SEA zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS032K?lang=cs.

Zveřejnila: Helena Moudrá