Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2023

Zveřejněno dne 25. března 2024

Hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2023 bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.03.2024. 

Schválený závěrečný účet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je závěrečný účet, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy za rok 2023 uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá