Znovuotevření tělocvičny v obci

Zveřejněno dne 04. června 2020

Na základě stanovených mimořádných opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru a pandemií COVID-19 byla pro registrované uživatele uzavřena tělocvična v obci Petrovice. V současné době je již možný provoz posiloven, fitcenter a dalších tělovýchovných zařízení, proto dochází také k znovuotevření tělocvičny. Nadále však platí zvýšené hygienické podmínky pro provoz. Podmínky, které budou v tělocvičně v obci nastaveny trvale, byly zapracovány do aktualizovaného provozního řádu.

Provozní řád, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 28.5.2020, je v plném znění zveřejněn v příloze.

Současně je samostatně zveřejněna informace o použití dezinfekce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá