Informace

Organizace dne

Příchod dětí:  6:30 – 8:30 hod

Hry, individuální práce: 6:30 – 9:00 hod

Ranní kruh:  9:00 – 9:20 hod

Přesnídávka: 9:20 – 9:45 hod

Příprava na pobyt venku: 9:45 – 10:00 hod

Pobyt venku: 10:00 – 12:00 hod

Oběd: 12:00 – 12:45 hod

Hygiena, přípr. na odpočinek: 12:45 – 13:00 hod

Odpočinek: 13:00 – 14:00 hod

Individuální práce s dětmi: 13:30 – 14:00 hod

Svačina: 14:00 - 14:30 hod

Odpolední program: 14:30 – 15:30 hod

Kapacita MŠ:

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, ze dne 31.10.2007, Č.j. KUJI 65911/2007, se kapacita mateřské školy i školní jídelny - výdejny zvyšuje na 30 dětí.

Mateřská škola je provozována jako jednotřídní s max. možným počtem dětí 28.

Více o činnosti tohoto školského zařízení a předškolní výchově dětí získáte na www.skolka.petroviceutrebice.cz.