Informace

Více o činnosti tohoto školského zařízení a předškolní výchově dětí získáte na jejich internetových stránkách: https://skolka.petroviceutrebice.cz/.

Provoz mateřské školy je celodenní v pracovní dny v době od 6:30 do 15:30 hodin.

Organizace dne: 

Příchod dětí:  6:30 – 8:30 hod

Hry, individuální práce: 6:45 – 8:30 hod

Hygiena, svačina: 8:30 - 9:00 hod

Komunitní kruh: 9:00 - 9:30 hod (cílené plnění oblasti vzdělávání)

Pobyt venku: 9:30 – 11:30 hod

Hygiena, oběd: 11:30 – 12:00 hod

Příprava na odpočinek: 12:00 – 12:15 hod

Odpočinek: 12:15 – 13:45 hod (klidové činnosti, individuální práce s dětmi)

Převlékání, příprava na svačinu, svačina: 13:45 – 14:30 hod

Odpolední program: 14:30 – 15:15 hod (hry dle vlastního výběru dětí)

Kapacita MŠ:

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, ze dne 31.10.2007, Č.j. KUJI 65911/2007, se kapacita mateřské školy i školní jídelny - výdejny zvyšuje na 30 dětí.

Mateřská škola je provozována jako jednotřídní s max. možným počtem dětí 28.

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do projektu "Jdeme do toho!" spolufinancovaného Evropskou unií v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.