Obecní úřad

V obci se nacházejí čtyři místa tzv. hnízda s kontejnery na tříděný odpad - bílé sklo, barevné sklo, papír a směsné plasty. Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, zvýšila počet umístěných kontejnerů na směsné plasty na všech místech, neboť především v letním období byly tyto často přeplněné a odpad byl odkládán v okolí kontejnerů.
Číst více
Zubní lékařka MUDr. Mácová oznamuje svým pacientům změnu sídla ordinace v Přibyslavicích. Od 1. června 2016 ordinuje v novém zdravotním středisku v Přibyslavicích, ulice Pod Sady č.p. 243, v obvyklých ordinačních hodinách. Ordinace se nachází v nově zbudovaném zdravotním středisku (bývalá úpravna vody). https://mapy.cz/zakladni?x=15.7779993&y=49.2600339&z=15&m3d=1&base=ophoto&source=stre&id=143075 Více informací http://www.zubnipribyslavice.cz/. Zveřejněno 13.06.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V přílohách jsou zveřejněny informace týkající se cestování do zahraničí s dětmi vč. informací o vydání cestovních dokladů dětem. Více informací a cestovní doklady lze vyřídit na Městském úřadě v Třebíči, odboru správních činností, viz http://www.trebic.cz/odbor-spravnich-cinnosti/os-1011. Zveřejněno 13.05.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsících květen a červen 2016. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/ Zveřejněno 27.04.2016, aktualizováno 02.06.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Pan František Zimola oznamuje, že prodej ryb se uskuteční 23. a 24. března 2016 u nemovitosti č.p. 127 v obci. V nabídce je kapr a amur. Zveřejněno 22.3.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
COOP družstvo HB oznamuje, že prodejna potravin a smíšeného zboží v Petrovicích bude v pátek 25. března 2016 otevřena jako v běžný pracovní den tj. od 7.15 do 16.00 hodin. Dále oznamuje, že je možno přihlásit se k nákupu chleba dováženého z Pekařství Opatov. Zveřejněno 22.3.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsících březen a duben 2016. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/ Zveřejněno 21.03.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
ALPINNING Brtnice, Nábřeží 78, nabízí odvoz z Petrovic zdarma. Kontaktní informace a více informací o fitness programu, který vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu - chůze a je vhodný pro všechny věkové kategorie je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 18.03.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Firma JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves, bude prodávat v pondělí 21. března 2016 v době od 12.30 do 13.00 hodin na prostranství pod kaplí v obci Petrovice stromky, keře a jiné rostliny k jarní výsadbě. Více informací získáte na internetových stránkách http://jukka.cz/. Zveřejněno 17.03.2016, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, se bude konat ve dnech 4.4. - 6.4.2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin v budově školského zařízení. Základní informace: Ředitelka v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis pro školní rok 2016/2017.
Číst více