Obecní úřad

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční dne 6.6.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler, program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání členů okrskové volební komise v obci Petrovice pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8.6.2024 se koná v pátek 17.5.2024 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.  

Pozvánka je určena pouze delegovaným/jmenovaným členům okrskové volební komise, jejichž účast je nutná a nezastupitelná.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j.: KUJI46293/2024 OUP 342/2022 - 37, ze dne 9.5.2024, je zveřejněna v příloze. Veřejnou vyhláškou se oznamuje konání veřejného projednání uvedeného návrhu. Návrh je zveřejněn zde: https://pupo.kr-vysocina.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, č.j.: 659155/24/2900-11420-709759, týkající se zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 7.5.2024 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongrerovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Seznamy oprávněných voličů pro volby do Evropského parlamentu se tzv. zafixovávají 40 dnů před konáním voleb, tj. dne 28. dubna 2024 v 16:00 hodin. V případě, že volič změní adresu místa trvalého pobytu po tomto datu, bude v místě předchozího pobytu ze seznamu voličů vyškrtnut, ale v místě svého nového pobytu nebude do seznamu zapsán "automaticky" z moci úřední, ale až na základě potvrzení vydaného obecním úřadem  v místě předchozího trvalého pobytu, přičemž o vydání potvrzení musí volič požádat. Tiskopis žádosti je ke stažení zveřejněn v příloze. 

Více informací...

Číst více

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024 - Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 - Sbírka zákonů částky 38/2024 Sb.

Starosta obce Petrovice podle § 16, odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci: Číslo volebního okrsku 1. Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21.

Informace starosty obce je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

&...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 24. dubna 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina č.j.: 572145/24/2900-11420-709759 týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí za rok 2024 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Informace podle § 60 odst. 4 zák. č. 541/2000 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, za rok 2023 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více