Obecní úřad

Firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, oznamuje, že již nelze na sběrných dvorech ukládat stavební materiály obsahující azbest. Jedná se o kód materiálu č. 170605, který je kategorizován jako nebezpečný a vzhledem k požadavkům na splnění závazných legislativních norem nelze tyto splnit ve sběrných dvorech. Tento odpad je možno uložit na skládce TKO Petrůvky http://www.esko-t.cz/skladka-skladka.html a to za úplatu dle platného ceníku - http://www.esko-t.cz/odpady-dokumenty-ke-stazeni.html. Zveřejněno 24.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Ve spolupráci s firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, došlo k rozšíření počtu sběrných míst na tříděný komunální odpad. Umístěny byly nové kontejnery na tříděný odpad a některé stávající budou přemístěny tak, aby došlo k optimalizaci pro všechny domácnosti v obci. Sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad jsou zveřejněna v přiložené situaci. Zveřejněno 24.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zveřejňujeme základní informace o poskytování tzv. kotlíkových dotací pro domácnosti, které bude možné čerpat v roce 2016 - 2021. Vlastní vyhlášení 1. výzvy pro domácnosti jsou předpokládány v 1. čtvrtletí 2016. Dotace budou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí a to tak, že dotace konečným uživatelům bude poskytovat kraj prostřednictvím grantového schématu.
Číst více
Veterinární služba oznamuje, že ve středu 3. června 2015 v době od 17.00 do 17.45 hodin proběhne v obci očkování psů proti vzteklině. Stanoviště očkování bude na prostranství pod starou hasičskou zbrojnicí. Očkují se všichni psi od stáří 3 měsíců. Platba za očkování je 80,-- Kč. Chovatelé, kteří mají zájem, si mohou nechat naočkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Platba za toto očkování je 220,-- Kč. Zveřejněno 1.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Informujeme občany o vydání knihy „Petrovice Domopis obce“. Vydání knihy bylo spolufinancováno z Fondu Vysočiny. Autorkou knihy je historička Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D. Cílem vydání knihy bylo vytvořit hodnotnou publikaci na základě historicky podložených skutečností, která bude informovat o historických událostech a rozvoji obce Petrovice. Publikace je určena občanům všech věkových kategorií a umožní rozšíření obecného povědomí o vývoji domovního fondu. Je určena laické i odborné veřejnosti. Prodejní cena 1 ks výtisku knihy je 150,-- Kč.
Číst více
Praktický lékař MUDr. Jan Mika oznamuje, že dne 30.6.2015 ukončí svou lékařskou praxi na obvodě v Okříškách. K žádnému omezení ordinace nedojde, neboť dne 1.7.2015 převezme jeho praxi MUDr. Tomáš Filkuka. Nové ordinační hodiny MUDr. Filkuky tvoří součást tohoto oznámení. Při převzetí praxe není nutná nová registrace pacientů. Zveřejněno 30.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Obec Petrovice jako provozovatel veřejné kanalizace v obci je dle § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, povinna zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro stočné v minulém roce. Vyúčtování ceny stočného za rok 2014 je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 28.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje: 1. Od 4.5.2015 do 7.5.2015 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. V těchto dnech akutní případy ošetří praktický lékař MUDr. Jan Mika. 2. Ve dnech 14.5.2015, 21.5.2015 a 28.5.2015 odpadají odpolední ordinační hodiny v Okříškách. Zveřejněno 28.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V areálu společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, Hrotovická ulice 232, se dne 23. května 2015 v době od 10. do 17.00 hodin koná Den otevřených dveří. Program pro širokou veřejnost je zveřejněn v příloze. Na tuto akci jsou všichni srdečně zváni. Zveřejněno 21.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
COOP družstvo HB oznamuje, že v prodejně smíšeného zboží v obci bude obnoven sobotní prodej a to od soboty 18. dubna 2015. Zveřejněno 16.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více