Sport a kultura

V neděli 5.3. odpoledne se v kulturním domě rozezněly dětské písničky a smích a nejen děti, ale také dospělé čekaly dvě hodiny veselí v podobě her, soutěží a tance, kterými je provedli klauni Žiža a Fif.

Karnevalovou výzdobu realizovala Mateřská škola Petrovice, občerstvení zajistil Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. 

Věříme, že všem přítomným se dětský karneval líbil a již nyní se těší na jeho konání v příštím roce.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Fotografie z akce jsou zveřejněny zde: https://eu.zonerama.com/tomaskaser/Album/9531381?s...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dětský karneval se uskuteční v neděli 5. března 2023 od 14:00 hodin v kulturním domě v Petrovicích.

S programem pro děti vystoupí netradičně tradiční divadlo NETRATRDLO - https://www.netratrdlo.cz/ s pásmem her, soutěží a tance. Připravena je i nabídka občerstvení pro děti i dospělé. Srdečně jsou zváni děti, rodiče, prarodiče i další občané.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dne 18.01.2023 byla v kanceláři Obecního úřadu Petrovice zástupcem pořadatele sbírky rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky Charity České republiky.

V obci Petrovice bylo do pokladničky vloženo celkem 8.570,-- Kč. Výsledky sbírky lze sledovat zde: https://www.trikralovasbirka.cz/.

Charita České republiky děkuje všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli jakoukoliv částkou a jakýmkoliv způsobem a také všem, kteří se na sbírce podíleli. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Také v roce 2023 pořádá Charita České republiky tradiční Tříkrálovou sbírku - https://www.trikralovasbirka.cz/. Koná se v období od 1.1. do 15.1.2023.

V obci Petrovice bude pokladnička uložena v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Charita
Číst více

Tradiční akce "Novoroční výšlap" se koná v obci 1.1.2023. Sraz účastníků akce je ve 13:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Přivítejme nový rok aktivním pohybem - společnou několika kilometrovou procházkou. O konečné podobě trasy je vždy rozhodováno v den konání akce především s ohledem na počasí.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Vánoční stezka je připravena na cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs v úseku nad sportovním areálem k Červenému mlýnu.

Akci připravila Mateřská škola Petrovicem a je určena především dětem za doprovodu jejich rodičů, ale při procházce si cestu můžeme zpříjemnit i my dospělí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Obec Petrovice každoročně ze svého rozpočtu podporuje poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a to zpravidla formou dotace k předem určenému účelu. V roce 2022 mimo jiné poskytla částku 15.000,-- Kč Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na pořízení nového přístroje pro oční oddělení. Zakoupen byl optický koherentní tomograf. Vyšetření OCT představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření předních i zadních struktur oka (cítnice, optického nervu, rohovky). 

Více informací o přístroji je zveřejněno v příloze...

Sekce:  Charita
Číst více

Čertovská bojovka - cesta s plněním úkolů je přichystána pro děti na území obce v době od 3. do 11. prosince 2022.

Trasa začíná u odbočky směr hřiště, kdy na nástěnce je umístěn první čertík. Konec (peklo) je na hřišti z druhé strany od kontejnerů. Cedulky jsou na stromech nebo na veřejném osvětlení. Dětem i dospělým přejeme příjemnou procházku a pořadatelům za přípravu cesty děkujeme. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Adventní koncert se uskuteční v pátek 9. prosince 2022 od 18:00 hodin ve Farním kostele Jména Panny Marie v Okříškách. Vystoupí Pěvecké sdružení Campanula Jihlava - http://www.campanulajihlava.cz/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dřevěný betlém již několik let sestavuje pan František Fiala v kapličce v obci v době adventní a vánoční. V letošním roce si vlastnoručně vyřezané dřevěné figurky poprvé můžeme prohlédnout první adventní neděli 27.11.2022 od 16:30 hodin, po ukončení společného setkání a programu. 

Betlém bude veřejnosti přístupný i v těchto dnech: sobota 3.12., neděle 4.12, sobota 10.12, neděle 11.12., sobota 17.12., neděle 18.12. a v sobotu 31.12., vždy v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Panu Fialovi velice děkujeme za zapůjčení, instalaci betlému a za čas, který věnuje občanům při jeho z...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více