Sport a kultura

Obec Petrovice a Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádají humanitární sbírku ošacení a různých domácích potřeb.  Seznam vybíraných a nevybíraných věcí a bližší informace jsou zveřejněny v příloze informace.

Sbírka se uskuteční v době od 6. do 13. dubna 2010 v budově Obecního úřadu v Petrovicích.

Zveřejněno 01.03.2010, Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice pořádají karnevalovou akci s kejklířem.

Akce se uskuteční v sobotu 27. února 2010 od 14.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích.

Pro děti je zajištěn program her, soutěží a tance.

Srdečně jsou zváni děti, rodiče, prarodiče a všichni ostatní občané, kteří se chtějí pobavit.

Na akci je zajištěno občerstvení a akce je pořádána bez vstupného.

Zveřejněno 23.02.2010, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Pořadatel pan Petr Hons, Petrovice, připravuje taneční zábavy v kulturním domě v Petrovicích v termínech:

sobota 17.04.2010 

sobota 16.10.2010.

K poslechu a tanci vystoupí skupiny Vjetef a Extáze.

Zveřejněno: 25.01.2010, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Obec Petrovice pořádá v místní lidové knihovně v Petrovicích předvánoční zábavné odpoledne pro malé a větší dětské čtenáře.

Akce se uskuteční v úterý 22. prosince 2009 od 15.00 hodin.

Srdečně zveme všechny děti, které si chtějí vyzkoušet své znalosti. Pro soutěžící jsou připraveny drobné dárky. 

Marcela Mašková, knihovnice a Ing. Zdeněk Jeřábek, starosta

Zveřejněno 17.12.2009, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Obec Petrovice zve všechny občany na přivítání adventního času roku 2009. 

Společné setkání se uskuteční v neděli 29. listopadu 2009 v 16.00 hodin u kapličky v obci.

Program setkání: kulturní vystoupení dětí z MŠ Petrovice, proslov starosty obce, rozsvícení vánoční výzdoby kaple.

Zveřejněno 19.11.2009, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

MS Krahulov pořádá v sobotu 28. listopadu 2009 v kulturním domě ve Hvězdoňovicích Mysliveckou zábavu. Hraje skupina EVIS.

Začátek je ve 20.00 hodin, vstupné 60,-- Kč. Připravena bude bohatá tombola.

Zveřejněno: 10.11.2009, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V neděli 25. října 2009 se uskutečnila malá slavnost k znovuotevření zrekonstruované kaple. Zástupci obce Ing. Zdeněk Jeřábek a Bc. Petr Padrnos přítomné občany ve svých projevech seznámili s postupem přípravných i realizovaných prací, způsobem financování stavby a se stručným obsahem poselství, s milým programem vystoupily děti z mateřské školy. Farář P. Bohumil Němeček stavbu vysvětil a požehnal jí. Příjemnou sváteční atmosféru umocňovalo i slunečné počasí.

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V předvečer státního svátku 28. října - dne vzniku samostatného československého státu, uctili členové zastupitelstva obce Petrovice památku padlých v 1. světové válce položením květin a zapálením svíček u památníku.

Zveřejněno 27.10.2009, Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Slavnostní otevření kaple v obci Petrovice po dokončení její opravy se uskuteční

v neděli 25. října 2009 od 14.00 hodin.

Program:

1. Zahájení

2. Seznámení s průběhem oprav

3. Čtení pamětního záznamu

4. Vystoupení dětí z mateřské školy

5. Požehnání kapličky farářem P. Bohumilem Němečkem

Na prostranství před kaplí budou připraveny místa k sezení. Zveme srdečně všechny občany.

Ing. Zdeněk Jeřábek v.r., starosta obce a Bc. Petr Padrnos v.r., místostarosta obce

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Obec Petrovice pořádá v rámci realizace projektu "Zapojení žáků MŠ Petrovice a ZŠ Okříšky do obnovy a zřízení veřejné zeleně a dalších úprav veřejného prostranství v obci Petrovice"

kreslení na nově instalované dřevěné oplocení pozemku u budovy Obecního úřadu a Mateřské školy v Petrovicích, které se uskuteční

v sobotu dne 10. října 2009 od 13.00 hodin.

Zveme děti a mládež na tuto akci. S sebou doporučujeme - vhodné oblečení, kreslířské nápady a dobrou náladu.

Sekce:  Kulturní akce
Číst více