Zásobování vodou Okříšky - Rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled na 2017 - 2021

Zveřejněno dne 22. listopadu 2016

V příloze jsou zveřejněny dokumenty svazku obcí Zásobování vodou Okříšky: návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na období let 2017 - 2021. Dle § 39 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí tj. do 8.12.2016, kdy se koná valná hromada svazku.
Zveřejněno 22.11.2016, zapsala Helena Moudrá
Rozpočet svazku obcí Zásobování vodou byl schválen na valné hromadě dne 8.12.2016 dle předloženého návrhu. V písemné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku.
Aktualizováno 12.12.2016, zapsala Helena Moudrá
Svazek obcí Zásobování vodou zveřejňuje své dokumenty zde: http://www.okrisky.cz/dobrovolne-svazky-obci/ds-14171/p1=94780
Aktualizováno 22.03.2017, zapsala Helena Moudrá