Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016

Zveřejněno dne 27. března 2017

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017. Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření, která tvoří přílohu č 1, jsou zveřejněny v příloze. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva - § 17 zák. č. 250/2000 Sb. Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením Zastupitelstva obce Petrovice dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., které souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, dne 20.04.2017. Aktualizováno 27.4.2017, zapsala Helena Moudrá