Hospodaření členských DSO - závěrečné účty za rok 2016

Zveřejněno dne 10. dubna 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs je zveřejněn na webových stránkách http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/cs/dokumenty-dso a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku. Závěrečný účet svazku byl projednán a schválen na jednání Valné hromady dne 20.4.2017.
Na internetových stránkách DSO jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku.
Schválený závěrečný účet hospodaření svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách za rok 2016 byl projednán a schválen na jednání Valné hromady dne 8.6.2017. Schválený závěrečný účet za rok 2016 je zveřejněn v příloze. V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku. V elektronické podobě svazek obcí Zásobování vodou zveřejňuje své dokumenty zde: http://www.okrisky.cz/dobrovolne-svazky-obci/ds-14171/p1=94780.

Zveřejněno 10.04.2017, zapsala Helena Moudrá
Zveřejněno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá
Zveřejněno 27.06.2017, zapsala Helena Moudrá