Výměna občanských průkazů v roce 2008

Zveřejněno dne 17. ledna 2008

Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjímkou občanských průkazů vydaných občanům, kteří jsou narozeni před 01. lednem 1936.

O výměnu občanských průkazů žádejte v průběhu celého roku. Vyhnete se delším čekacím lhůtám na konci roku. Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je bezplatná.

Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjímkou občanských průkazů vydaných občanům, kteří jsou narozeni před 01. lednem 1936.

O výměnu občanských průkazů žádejte v průběhu celého roku. Vyhnete se delším čekacím lhůtám na konci roku. Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je bezplatná.

Žádosti o výměnu občanského průkazu pro občany s trvalým pobytem v obci Petrovice vyřizují:

Úřad Městyse v Okříškách, matrika, pí. Šípová, pí. Smejkalová, tel.: 568839257-8

Městský úřad v Třebíči, budova Masarykovo nám. 116/6, odbor správních činností, tel.: 568805310.