Závěrečný účet obce za rok 2010

Zveřejněno dne 13. června 2011

V příloze jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice, IČ: 00378470, a účetní výkazy vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, sestavené k 31.12.2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2010. 

V příloze jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice, IČ: 00378470, a účetní výkazy vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, sestavené k 31.12.2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2010. 

Tyto budou projednány na 6. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 30.06.2011.

Na úřední desce návrh zveřejněn v období od 13.06.2011 do 30.06.2011.

Zveřejněno 13.06.2011, Helena Moudrá