Aktualizace č. 3 ZÚR - přeložky silnic

Zveřejněno dne 16. května 2016

Dne 21.1.2016 pod č.j. KUJI 5364/2016 OUP 166/2016 OUP-7 byla Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, vydaná Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zde byla trasa silnice "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" navržena v západní části katastrálního území v rámci DK27. K tomuto návrhu obec Petrovice uplatnila dne 7.3.2016 připomínky, které v příloze zveřejňujeme vč. rekapitulace komunikace mezi obcí a krajem.

Dne 21.1.2016 pod č.j. KUJI 5364/2016 OUP 166/2016 OUP-7 byla Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, vydaná Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zde byla trasa silnice "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" navržena v západní části katastrálního území v rámci DK27. K tomuto návrhu obec Petrovice uplatnila dne 7.3.2016 připomínky, které v příloze zveřejňujeme vč. rekapitulace komunikace mezi obcí a krajem. Dne 12.05.216 pod č.j. KUJI 38674/2016 OUP 166/2015 OUP-40 byla Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního řádu, vydaná Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č. 3 ZÚR s termínem veřejného projednání dne 15.6.2016, kde je trasa silnice "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" navržena ve východní části katastrálního území obce Petrovice v rámci DK27. Dne 9.5.2016 bylo obci doručeno sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, že bylo ukončeno posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) záměru "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka", neboť tato silnice bude vedena v jiné trase. Současně zveřejňuji i Petici vlastníků pozemků a vyjádření Kraje Vysočina k této petici. Zveřejněno 16.5.2016, zapsala Helena Moudrá