Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs 2021

Zveřejněno dne 04. dubna 2022

Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v roce 2021 shrnuté do návrhu závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření, které bude projednáváno na valné hromadě svazku obcí dne 21.4.2022 je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá