Informace k odpadovému hospodářství obce

Zveřejněno dne 02. ledna 2020

Od 1.1.2020 se na základě zvýšení ceny za manipulaci s odpadovou nádobou i ceny za uložení odpadu na skládce zvyšuje poplatek za komunální odpad (za svoz popelnic) v obci Petrovice. Obcí vybíraný poplatek pokrývá pouze náklady spojené se svozem a ukládáním směsného komunálního odpadu do popelnic. Obec ze svého rozpočtu hradí náklady spojené se svozem veškerého tříděného odpadu a náklady za ukládání odpadů na sběrných dvorech s vyjímkou stavebních odpadů.

Při kvalitním třídění domovního odpadu zbývá velice málo odpadu, které je nutné ukládat do popelnic. Obec umožňuje občanům, aby např. dvě sousedící nemovitosti využívaly společně jednu svozovou nádobu (popelnici). Více informací je zveřejněno v příloze. Záležitosti spojené s přihlašováním a odhlašováním popelnic v obci řeší obecní úřad.

Zveřejnila: Helena Moudrá