Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno dne 04. ledna 2022

Od 1. ledna 2022 je platba za komunální odpad, který vzniká v našich domácnostech (nemovitostech), stanovena jako místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závaznou vyhlášku vydalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.11.2021 a na úřední desce byla zveřejněna dne 22.11.2021. Na internetových stránkách je přístupná zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/verejne-zavazne-vyhlasky-obce-odpadove-hospodarstvi.  

Výše poplatku pro rok 2022 činí 460,-- Kč/osoba (poplatník). Více informací ke změně poplatku v obci je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá