Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2023 - DSO Zásobování vodou

Zveřejněno dne 29. listopadu 2018

V příloze jsou zveřejněny materiály týkající se hospodaření dobrovolného svazku obcí Zásobování vodou Okříšky.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá