Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice 2023-2025

Zveřejněno dne 03. prosince 2021

V příloze je zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2023 -2025, zpracovaný dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, který bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2021.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě (do uvedeného data) nebo ústně při jeho projednávání.

Zveřejnila: Helena Moudrá