Stavba VN Loučky

Zveřejněno dne 10. února 2023

V závěru roku 2021 a v první polovině roku 2022 realizovala obec Petrovice stavbu VN Loučky. Jedná se o realizaci opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

Cílem akce bylo vybudovat nový - nerybochovný rybník, který bude sloužit k zadržování vody v krajině - zvýší se tím akumulace a  retence vody. Současně dojde ke zvýšení disponibilních zásob vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha, současně dojde i vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů. Nádrž bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“. Finanční podpora činila 3.960.000,-- Kč, náklady na realizaci stavby zhotovitelem činily 5.885.440,-- Kč.

Více informací je zveřejněno v příloze. Fotogalerie zveřejňuje území před stavbou, v průběhu realizace a dokončenou stavbu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení