Svazek obcí pro komunální služby - podkladové materiály Valné hromady

Zveřejněno dne 28. února 2020

V přílohách jsou zveřejněny podkladové materiály Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby týkající se hospodaření v roce 2019, v roce 2020 a v následujících letech.

Zveřejnila: Helena Moudrá