Účetní výkazy k 31.12.2022 - obec Petrovice

Zveřejněno dne 05. května 2023

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice. Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2022, které tvoří účetní závěrku roku 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá