Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 07. února 2018

Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j. KUJI 11141/2018, sp. zn. OUP 336/2017-Ko-4, ze dne 5.2.2018, týkající se možnosti vyjádření k doplněnému podkladu k odvolacímu řízení na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu - Petrovice č.p. 7" je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá