Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 22. listopadu 2021

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j.: KUJI/101966/2021, spisová značka: OÚP 181/2021 No-13, ze dne 16.11.2021, Oznámení zahájení územního řízení ke stavbě II/405 Okříšky - křižovatka se silnicí I/23, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá