Výkazy účetní závěrky obce k 31.12.2019

Zveřejněno dne 03. března 2020

Účetní závěrku organizace tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Tyto účetní výkazy sestavené k 31.12.2019 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá