Výroční zpráva za rok 2022

Zveřejněno dne 31. ledna 2023

Výroční zpráva o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení