Záměr majetkoprávního vypořádání pozemků

Zveřejněno dne 20. února 2024

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemků obce. Jedná se záměr majetkoprávního vypořádání pozemků konkrétnímu vlastníkovi - Pilka, s.r.o., Petrovice 151.

Na základě schváleného možného prodeje na zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 byla následně na pozemcích obce realizována stavba sportoviště. To bylo zaměřeno a dle geometrického plánu jako podkladu je nyní řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků, přičemž mimo zastavěných pozemků je také řešeno vlastnictví k sousedícím pozemkům (mezi areálem restaurace a penzionu a sportovištěm).

Záměr včetně příloh je zveřejněný v příloze. Občané mohou k uvedenému záměru podávat připomínky a návrhy. Prodej pozemků bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném v březnu 2024. 

Zveřejnila: Helena Moudrá