Záměr prodeje pozemku p.č. 1456/2 v obci Petrovice

Zveřejněno dne 05. listopadu 2018

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 1456/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče, který je oddělen z pozemku p.č. 1456 geometrickým plánem č. 401-40404/2016. Geometrický plán byl vyhotoven na základě zaměření skutečného stavu v území.

Zveřejnila: Helena Moudrá