Zápis dětí do mateřské školy v obci

Zveřejněno dne 11. dubna 2022

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, na školní rok 2022/2023 se uskuteční 3. května 2022 v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přesný čas, kdy se rodiče s dítětem k zápisu dostaví, je nutné předem domluvit a to telefonicky (739 455 253) nebo e-mailem (ms@petroviceutrebice.cz).

Více informací je zveřejněno zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/zapis-2022.

Zřizovatelem mateřské školy je obec Petrovice. Mateřská škola je zapsána v rejstříku škol a je spolufinancována ze státního rozpočtu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 13.04.2022: 

Pro přijetí dítěte do mateřské školy stanovuje ředitelka školského zařízení kritéria, která jsou zveřejněna zde https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/kriteria-pro-prijeti-ditete  

Aktualizovala: Helena Moudrá