Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - rok 2024

Zveřejněno dne 21. února 2024

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2024. Zápisy jsou zveřejňovány v rozsahu v souladu s GDPR.

V listinné podobě jsou zápisy uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněn dne 21.02.2024.

Zápis ZO č. 15 ze dne 20.03.2024 zveřejněn dne 02.04.2024.