Zlepšení vybavení zásahové jednotky obce

Zveřejněno dne 20. března 2023

Za finanční podpory – daru ve výši 50.000,-- Kč z nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace AGROFERT byly členům zásahové jednotky obce, která je zařazena v kategorii JPO V, zakoupeny zásahové přilby včetně integrovaných svítilen v počtu šesti kusů.

Jedná se o profesionální certifikované vybavení, které splňuje vysoké bezpečnostní požadavky a v případě zásahu bude chránit život a zdraví zasahujících členů naší jednotky.  Celkové náklady na jejich pořízení činily 52.962,-- Kč, obec Petrovice tak ze svého rozpočtu uhradila částku 2.962,-- Kč.

Dodavatelem přileb je Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava.

Zveřejnila: Helena Moudrá