Služby ostatní

Obec Přibyslavice žádá nájemce hrobů na hřbitově v Přibyslavicích, kteří ještě neuzavřeli letos novou nájemní smlouvu, aby se dostavili na Obecní úřad Přibyslavice k podpisu smlouvy a úhradě poplatku na dalších 10 let, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8:00-11:30 a 14:00-17:00 hod.

Poplatek na 10 let je: 300,-- Kč urnový hrob, 600,-- Kč jednohrob, 1.200,-- za dvojhrob. Platba je možná hotově i prostřednictvím platební karty.

Kontakt: Věra Karafiátová, Obecní úřad Přibyslavice, tel.: 568 871 570, 607 863 164.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Knihovna Okříšky zve na besedu na téma "Masaryk pro změnu". Beseda se uskuteční v prostorách knihovny v Okříškách dne 25.4.2022 od 17:00 hodin. Přednášejícím je PhDr. Stanislav Balík.

T. G. Masaryk byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se stal prvním československým prezidentem. Přednáška bude zaměřena na vše podstatné, co se odehrálo za jeho dlouhého a bohatého života.

Více informací zde: https://www.okrisky.knihovna.cz/.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje omezení ordinačních hodin:

12.4.2022 lékař v ordinaci do 10:00 hodin, sestra do 12:00 hodin.

13.4.2022 ordinace v Přibyslavicích uzavřena, v Okříškách ordinace 15:00-18:00 hodin.

14.4.2022 lékař v ordinaci do 9:30 hodin, sestra do 12:00 hodin. 

Ve dnech 25.4.-29.4.2022 DOVOLENÁ. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje:

19.4.-22.4.2022 bude ordinace uzavřena z důvodů čerpaní dovolené. V akutních případech zastupuje MUDr. Filkuka.

28.4.2022 odpolední ordinace odpadá z důvodů očkování proti nemoci Covid-19.

29.4.2022 ordinace pouze od 8.00 - 10.00 hod. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Výzva MAS Podhorácko č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Termín příjmu žádostí od 21.04.2022 do 07.05.2022 přes Portál farmáře.

Seznam vyhlášených Fichí: Zemědělci pro trh Podhorácka, Zemědělci pro krajinu Podhorácka, Podnikání na Podhorácku, Lesy Podhorácka.

Více informací je zveřejněno v příloze, podrobné informace na https://www.podhoracko.eu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci Petrovice provozovatele COOP družstvo HB bude ve čtvrtek 7.4.2022 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, bylo krajům uloženo zpracování digitální technické mapy. V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geodeticky a to pomocí automobilů i letecky. V rámci přípravy budou na vybraná místa v kraji umístěny "vlícovací body" a to nejčastěji nastříkáním na povrch komunikací - viz obrázek v příloze.

Kraj Vysočina o této skutečnosti občany informuje a žádá, aby v případě, že se s uvedeným značením setkají, toto nechaly zachováno a nesnažily se jej odstranit.

Více informací o přípravě Digitální technické m...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka v ordinaci ve čtvrtek 17.03.2022 pouze do 9:30 hodin,

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka v ordinaci v pátek 25.3.2022 pouze do 9:30 hodin.

Zveřejnila a aktualizovala: Helena Moudrá

Číst více

Kraj Vysočina pořádá mimořádný Rodinář "Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině a zvládat případné negativní emoce". Lektorkou semináře bude Mgr. Simona Dejdarová, klinická psycholožka. Webinář se uskuteční 24. března 2022 v době od 17:00 až 18:30 hod. 

Webinář je zdarma, není nutné se na něj přihlašet předem, je určen především rodičům a prarodičům dětí.

Odkaz na připojení najdete na: www.kr-vysocina/socialniportal.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů budou v obci provádět revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Revize a kontroly v naší obci se uskuteční v úterý 5.4.2022.

Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,-- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350,-- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,-- Kč.

Zájemci se předem objednávají - tel.: 608 748 989.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více